vrijdag, 12. september 2014 - 13:34 Update: 12-09-2014 15:12

Inspectie houdt 40 schoolbesturen onder toezicht

Inspectie houdt 40 schoolbesturen onder toezicht
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Op dit moment houdt de Onderwijsinspectie 40 schoolbesturen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs verscherpt in de gaten vanwege financiële problemen, aldus nieuwe gegevens die de inspectie heeft verstrekt. Dat zijn er ruim drie keer zoveel als twee jaar geleden.

Het primair onderwijs telt 23 besturen onder aangepast financieel toezicht, het voortgezet onderwijs 13, zo blijkt uit een overzicht dat het Onderwijsblad opvroeg bij de inspectie. Verder staan er 4 expertisecentra onder extra toezicht. Bekijk hier het hele inspectieoverzicht. Hieronder staat een overzichtskaartje met daarop de schoolbesturen die onder verscherpt toezicht staan.

Toegenomen
De afgelopen jaren is in het funderend onderwijs het aantal besturen dat onder aangepast financieel toezicht staat almaar toegenomen. De eerste keer dat het Onderwijsblad de inspectiedienst naar buiten bracht, in september 2012, betrof het nog twaalf instellingen in po, vo en so. Een half jaar later, in juli 2013, waren dat er al 34 en eind vorig jaar ging het om 36 besturen.

Een woordvoerder van de inspectie licht toe: “De afgelopen jaren zijn de signaleringswaarden wat aangescherpt. We stellen besturen eerder onder aangepast toezicht om te voorkomen dat de situatie zodanig verslechtert dat er niks meer te herstellen valt. De Onderwijsinspectie voldoet daarmee aan het verzoek om schoolbesturen financieel wat scherper in de gaten te houden. "Als je globaal naar de sector kijkt, gaat het nu financieel gezien iets beter”, aldus de woordvoerder. 

In het mbo staan ROC Leiden, Zadkine, Landstede, ROC Top en Berechja onder verscherpt financieel toezicht. Voor MBO Amersfoort en MBO Utrecht vervalt dat regime, zo laten de instellingen weten.

Het recentst vastgesteld zijn:
10-7-2014       Stichting Scholengroep Spinoza Leidschendam en omstreken (Voorburg)
10-7-2014       Stichting Kindgericht Onderwijs Uithoorn (Uithoorn)
19-6-2014       Stichting Witte Tulp Onderwijs (SWTO) (Amsterdam)
5-6-2014         Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (Aerdenhout)
19-5-2014       Stichting Cosmicus Onderwijs (Rotterdam)
16-5-2014       PCO Accrete (Zwartsluis)

Provincie: