woensdag, 6. augustus 2014 - 9:56 Update: 06-08-2014 15:23

Inspectierapport: 'Velsertunnel voldoet niet aan veiligheidseisen Tunnelwet'

tunnel, onveilig
Foto: Archief EHF
Velsen

Uit een geheim inspectierapport, dat in handen is van enkele Noord-Hollandse dagbladen, blijkt dat de Velsertunnel erg onveilig is door achterstallig onderhoud.

De tunnel voldoet in het geheel niet aan de (veiligheids)eisen van de Tunnelwet. Volgens het rapport hadden tientallen systemen in de tunnel onder het Noordzeekanaal vervangen moeten worden. Zo troffen inspecteurs nooddeuren in de tunnelbuizen aan die alleen met geweld te openen zijn en van de ventilatoren is het maar de vraag of ze werken als er rook uit de tunnelbuis moet worden afgezogen.

Een brand- en brandweerdeskundige tegen het Haarlems Dagblad: 'Bij auto-ongelukken ontstaat vaak brand. Dat escaleert in deze tunnel vrijwel zeker tot een drama.' Echter dankzij een overgangswet voor bestaande tunnels, uit 2006, wordt de situatie gedoogd. Volgens Rijkswaterstaat voldoet de tunnel wel aan de eisen en is deze veilig. Tunnelmanager Rijkswaterstaat: 'Dat controleren we continu aan de hand van faaldefinities. Als het nodig is, sluit ik hem.'

Provincie: