maandag, 16. juni 2014 - 17:23 Update: 03-07-2014 0:34

Intensievere zorgsamenwerking Brazilië en Nederland

Foto van ziekenhuis opname | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Maandag heeft minister Edith Schippers (VWS) in Santos overleg gevoerd met haar Braziliaanse collega Arthur Chioro. Afgesproken is dat Brazilië en Nederland een samenwerkingsovereenkomst aangaan op het gebied van de gezondheidszorg.

Antibioticaresistentie
Belangrijk onderwerp in de overeenkomst is de mondiale aanpak van antibioticaresistentie. Volgende week (25-26 juni) vindt op initiatief van Schippers en in samenwerking met de WHO in Den Haag een internationale conferentie hierover plaats. Ook Brazilië heeft met deze problematiek te kampen en stuurt een hoge delegatie naar de conferentie.

Andere onderwerpen
Onderwerpen die naast antibioticaresistentie onder de samenwerking gaan vallen, en waarbij beide landen kennis en ervaring gaan delen, zijn onder andere: zorginnovatie, ouderenzorg, publiekprivate samenwerking en preventie van alcohol en drugs. Ook is Brazilië zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld.

Categorie: