dinsdag, 21. januari 2014 - 8:21 Update: 03-07-2014 0:44

Koopkracht pakt niet voor ouderen door

Foto van lege spaarpot | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) ziet dat het er in 2014 na jaren van koopkrachtdaling weer wat beter uitziet voor de Nederlandse huishoudens. Voor veel huishoudens stijgt de koopkracht.

De koopkracht ziet er door een lage inflatie, een lagere premie voor de (basis)zorgverzekering en het verlagen van het belastingtarief van de eerste schijf, in 2014 beter uit dan het Nibud met Prinsjesdag op basis van de Miljoenennota berekende.

De nieuwste berekeningen laten zien dat zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er in 2014 op vooruit gaan. Ouderen en huishoudens waarvan maar een van de partners werkt, leveren echter bijna allemaal in. Ook werkenden met een inkomen hoger dan 50.000 euro bruto per jaar ervaren een (lichte) koopkrachtdaling. Met de vernieuwde Nibud Koopkrachtberekenaar kan iedereen kijken hoeveel hij er in 2014 persoonlijk op voor- of achteruit gaat.


Opsteker voor werkenden
Huishoudens met een laag of gemiddeld inkomen gaan er in 2014 op vooruit vanwege het verlagen van het belastingtarief van de eerste schijf. Werkenden die een inkomen van meer dan 50.000 euro bruto per jaar ontvangen, gaan er in koopkracht echter wat op achteruit. Dit komt doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt afgebouwd. Maken zij gebruik van kinderopvang, dan gaan zij er door een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens, minder op achteruit. Voor alle ouders van kinderen ouder dan 5 jaar is het positief dat de geplande verlaging van de kinderbijslag niet doorgaat.


Geen min meer voor bijstandsgerechtigden
Bijstandsgerechtigden leveren al jaren steeds enkele euro’s tot zelfs tientjes in. In 2014 blijft hun koopkracht echter gelijk of stijgt deze voor het eerst sinds 2010 licht. Dit komt doordat de inflatie laag is en zij daarnaast in de loop van het jaar een eenmalige tegemoetkoming van 70 tot 100 euro ontvangen. De koopkracht van een alleenstaande met een bijstandsuitkering, stijgt in 2014 met 7 euro (0,6%) per maand. Voor een paar met 2 kinderen blijft de koopkracht gelijk.Ouderen profiteren niet mee
Ondanks een lage inflatie, een lager belastingtarief en een voordeligere premie voor de zorgverzekering, leveren de meeste ouderen in 2014 weer in. De koopkrachtdaling is wel lager dan voorgaande jaren. Alleenstaanden met alleen een AOW-uitkering gaan er nog 8 euro per maand op vooruit. Maar de meeste ouderen met een aanvullend pensioen gaan er enkele of tientallen euro’s op achteruit. Iedereen die met vervroegd pensioen is gegaan, kan rekenen op een koopkrachtdaling van enkele tientjes per maand. Dit komt doordat de aanvullende pensioenen waarschijnlijk niet gecorrigeerd worden voor inflatie.

Categorie:
Tag(s):