woensdag, 14. mei 2014 - 16:29 Update: 03-07-2014 0:36

Kwaliteits-venster ziekenhuizen geeft patiënt meer inzicht

Foto van afdelingen in ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Met het dinsdag door minister Schippers van Volksgezondheid gelanceerde Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen wordt voor het eerst op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 zinvolle ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar gemaakt.

Nederlandse Vereniging van Ziekenuizen-voorzitter Yvonne van Rooy: ‘In dit venster, dat op alle websites van de ziekenhuizen hetzelfde is, kunnen patiënten in één oogopslag de algemene kwaliteit bekijken van een ziekenhuis.’

Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen opvragen. Het Kwaliteitsvenster bestaat uit '10 online kaarten'. Op elke kaart staat een onderwerp. Als de patiënt bijvoorbeeld op de kaart ‘infecties’ klikt, verschijnt de prestatie van het ziekenhuis op het gebied van infectiepreventie.

Nog belangrijker is dat de patiënt ook informatie krijgt over de betekenis van de kwaliteitsinformatie en de context ervan. Hoe scoort het ziekenhuis bijvoorbeeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde of ten opzichte van vorig jaar? En hoe verklaart een ziekenhuis bijvoorbeeld een minder goed resultaat en wat doet het er eventueel aan om het resultaat te verbeteren?

Bij de keuze van de tien indicatoren zijn de NPCF, cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsadviseurs en het bureau SiRM betrokken geweest. Van Rooy: ’Het is natuurlijk geweldig dat patiëntinformatie nu laagdrempelig beschikbaar is. Op het internet vind je een oerwoud van gegevens, soms nuttig maar vaak onbegrijpelijk of onbetrouwbaar. Dit Kwaliteitsvenster garandeert de patiënt onderbouwde en begrijpelijke informatie.’

Ook zijn er plannen om straks kwaliteitsinformatie per aandoening of specialisme te ontwikkelen, met een focus op uitkomstindicatoren. Daarmee krijgt de patiënt meer inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn aandoening of ziekte nodig is. ‘In die fase nemen we indicatoren op die ook door andere partijen, zoals zorgverzekeraars, al gebruikt worden. Zo kunnen we de regeldruk bij ziekenhuizen verlagen’, aldus Van Rooy.

De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties, tevredenheid van medewerkers.