maandag, 17. maart 2014 - 13:15 Update: 03-07-2014 0:40

Laagste inkomensgroepen krijgen van kabinet extraatje

Laagste inkomensgroepen krijgen van kabinet extraatje
Foto: Archief FBF.nl
Laagste inkomensgroepen krijgen van kabinet extraatje
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een alleenstaande 70 euro. In deze financieel zware tijden staat de koopkracht van minima onder druk. Daarom heeft het kabinet eenmalig 70 miljoen euro gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenstemming bereikt met de VNG over de uitvoering. Het wetsvoorstel dat deze tegemoetkoming mogelijk maakt wordt naar de Raad van State gestuurd.

Mensen met de laagste inkomens krijgen in de tweede helft van dit jaar een extraatje als koopkrachttegemoetkoming. In de begroting voor 2014 was daar geld voor gereserveerd. De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden. Tevens krijgen gemeenten de bevoegdheid aan mensen van 21 jaar of ouder, die een inkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming te verstrekken. Gemeenten kunnen zodoende aansluiten bij het lokaal minimabeleid. Dat betekent dat naast mensen met een uitkering ook werkenden met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen. Om de tegemoetkoming een wettelijke basis te geven wordt de Wet Werk en Bijstand tijdelijk aangepast. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren.

Provincie:
Tag(s):