donderdag, 24. april 2014 - 12:00 Update: 03-07-2014 0:37

Laat dat schaliegas toch zitten!

foto van schaliegaswinning | fbf
Foto: fbf
foto van schaliegaswinning | fbf
Foto: fbf
Den Bosch

Schaliegas dreigt weer op de Nederlandse en Brabantse agenda te komen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) adviseerde de regering deze week om het omstreden gas nu uit de bodem te halen.

Volgens het IEA hebben we genoeg kennis en technologie om schaliegas milieuvriendelijk te winnen, als vervanging van aardgas.

Lambert van Nistelrooij, Brabants Europarlementslid voor het CDA op het gebied van energie, is het daarmee oneens. "De winning van schaliegas is riskanter dan de winning van aardgas, wat regelmatig aardbevingen veroorzaakt in Groningen. Eerder kwamen allerlei Brabanders in actie tegen een geplande vergunning voor het naar boven halen van aardgas."

Milieuorganisaties maken zich onder meer zorgen over de vervuiling van grondwater. Het schaliegas bevindt zich in leisteenlagen op 2 km diepte of meer, dus onder de watervoerende lagen in onze bodem. Het gas wordt gewonnen door het ondergronds breken van de steenlagen en door het inspuiten van water en zand onder hoge druk, gemengd met oplossende chemicaliën.

Deze techniek heet ‘fracken’. Het ontstane mengsel (‘produced water’) komt naar de oppervlakte en moet afgevoerd als zwaar chemisch afval. Een deel blijft achter in de bodem. De voorstanders wijzen op de voordelen en de praktijk in de VS. In de Verenigde Staten is een schaliegasrevolutie aan de gang, een soort goudkoorts 2.0. De Amerikaanse industrie kan hierdoor aanzienlijk goedkoper produceren dan de Europese. Ook Groot-Brittannië heeft er wel oren naar.

"Beide landen zijn echter tegen problemen opgelopen, zoals ontsnappend methaangas en aardbevingen. In de VS heersen er wildwest-toestanden in deze branche, waarbij soms zelfs niet bekend is welke cocktails van chemische middelen men gebruikt bij het fracken. Volstrekt onaanvaardbaar!", vindt Van Nistelrooij.

Provincie: