donderdag, 26. juni 2014 - 20:53 Update: 03-07-2014 0:34

Lachgas en XTC populair in Amsterdams uitgaansleven

foto van xtc-pil
Foto: SXC
Amsterdam

Er wordt in het Amsterdamse uitgaansleven meer en ook sterkere ecstasy gebruikt, amfetamine heeft aan populariteit gewonnen en het gebruik van lachgas is explosief gestegen.

Dat blijktdonderdag uit Antenne, het jaarlijks onderzoek van de UvA (Bonger Instituut) en Jellinek Preventie naar de ontwikkelingen op de Amsterdamse drugsmarkt.

Voor Antenne 2013 is een enquête gehouden onder 633 bezoekers van clubavonden en zogeheten raves. Dat gebruik ligt hoger dan het middelengebruik onder de Amsterdamse populatie, gemeten in de Amsterdamse Gezondheids Monitor 2012 (AGM). Dat neemt niet weg, dat zowel onder de uitgaanders als de algemene Amsterdamse bevolking het druggebruik de afgelopen jaren hoger ligt in vergelijking met landelijke cijfers . Deze ontwikkelingen geven de noodzaak aan voor een herijking van het huidige preventie aanbod.

Alcohol blijft populair, lachgas neemt toe
Alcohol blijft bij uitgaan het meest genomen middel . In de club of op de rave dronk 88% alcohol. Daarbovenop nam 67% voor en 16% na het bezoek aan een club of rave alcohol. Bij elkaar opgeteld dronk 93% op de uitgaansavond alcohol, gemiddeld 8 glazen. Het inhaleren van lachgas uit een ballon heeft een hoge vlucht genomen. Het gebruik van lachgas in de laatste maand steeg van 3% in 2008 naar 33% in 2013 (20% van de clubbers en 48% van de ravers).

Ecstasy populairder dan ooit, amfetamine verliest negatief imago, cocaïne vrij stabiel
Van de clubbers en ravers gebruikte 55% de laatste maand ecstasy. Dat is vergeleken met 2008 een ruime verdubbeling. Bijna een kwart (23%) van de uitgaanders had de laatste maand amfetamine gebruikt. In 2008 was dat nog 6%. Gebruik van ecstasy tijdens de uitgaansavond in de club of op de rave steeg van 9% naar 29%. Gebruik van amfetamine tijdens de uitgaansavond steeg van 4% naar 13%. De stijging in het gebruik van ecstasy en speed kwam vooral voor rekening van de ravers, maar ook de clubbers van 2013 gebruikten deze middelen vaker dan in 2008. Op de uitgaansavond namen ravers veel vaker dan clubbers ecstasy (42% en 17%) en amfetamine (34% en 14%). Bij cocaïne was er geen verschil.

Categorie:
Tag(s):