vrijdag, 24. januari 2014 - 8:33 Update: 03-07-2014 0:43

Lange zware vrachtvoertuigen over enkele rijkswegen

Foto van vrachtwagen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Met ingang van 1 februari 2014 wordt een aantal rijkswegen vrijgegeven voor Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV’s). Het gaat om (delen van) de N9, N33, N35, N57 en N99. Op de autosnelwegen zijn LZV’s al toegestaan.

Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV’s), ook wel Ecocombi’s genoemd, zijn vrachtautocombinaties van maximaal 25.25m lang en maximaal 60 ton zwaar. De maximale afmetingen en totaalgewicht van normale vrachtautocombinaties zijn 18,75m en 50 ton.

Voor de weggebruiker moet het in het verkeer duidelijk zijn dat hij te maken heeft met een LZV. Een markeringsbord is verplicht en inmiddels zijn er richtlijnen opgesteld waaraan het bord moet voldoen.