woensdag, 27. augustus 2014 - 17:32 Update: 28-08-2014 10:48

Loonbeslag op 600 agenten

Loonbeslag voor 600 agenten vanwege schulden
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij 600 agenten wordt via een zogenaamd loonbeslag geld op hun salaris ingehouden omdat ze schulden hebben. Dit schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag in een brief aan de Tweede kamer.

Tweede Kamerlid Kooiman van de SP stelde de minister van Veiligheid en Justitie vragen naar aanleiding van een bericht dat steeds meer agenten met schulden kampen. 

’Ik vind het, vanuit de mogelijke risico's die dat met zich mee kan brengen voor de uitvoering van de politietaak, onwenselijk als politieagenten problematische schulden hebben. De politie helpt medewerkers daarom bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden’, stelt Opstelten in zijn brief.

Uit een recente analyse van loonbeslagen blijkt dat het aantal loonbeslagen op circa 600 medewerkers ligt. Leidinggevenden zijn toegerust om signalen bij van financiële problemen te herkennen, hierover in gesprek te gaan of te verwijzen naar de juiste instanties. Daarnaast zullen op korte termijn de huidige 16 regionale sociale fondsen samengaan in een landelijke stichting Sociaal Fonds Politie. Dit fonds wordt toegankelijk voor alle medewerkers die in financiële problemen zijn gekomen.

Provincie:
Blik op 112: