donderdag, 10. april 2014 - 13:08 Update: 03-07-2014 0:38

Medisch dossiers bij huisarts incompleet

Foto van auto ambulance huisarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van auto ambulance huisarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij een steekproef van de Consumentenbond blijkt tweederde van ruim 40 gecontroleerde medisch dossiers die bij huisartsen zijn opgevraagd op een of meer onderdelen onjuist of niet compleet. Hele dossierjaren zijn soms zoek en twee keer ontbreekt een antibioticumallergie. De Consumentenbond adviseert om bij een vermoeden van incomplete gegevens altijd contact op te nemen met de huisarts. Dit kan van levensbelang zijn.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Bij één patiënt zijn maar liefst 11 van de 15 dossierjaren zoek. Het laat maar weer eens zien dat je bijvoorbeeld bij verandering van huisarts goed na moet gaan of de medische gegevens goed zijn overgezet.' Bij de meeste dossiermissers ontbreken medische gegevens, maar in één dossier zit juist te veel. Een patiënt vond een recente brief in haar dossier die bestemd bleek voor een andere patiënt. De Consumentenbond adviseert consumenten hun eigen medisch dossier eens op te vragen en te controleren. Combée: 'Ook kan het verstandig zijn zelf actief te controleren of nieuw beschikbare gegevens, zoals een verslag van een ziekenhuisbezoek, goed zijn opgenomen, blijkbaar is dat nodig.'

Incompleet
De overdracht tussen verschillende zorgverleners loopt soms ook spaak. In het onderzoek missen vier patiënten uitslagen van laboratoriumonderzoeken en bij vijf zijn de gegevens over operaties incompleet. De medicijnen op doktersrecept die 38 patiënten kregen, zijn wel allemaal goed in de dossiers terechtgekomen. Maar van de 23 gebruikers van zelfzorgmiddelen, de zonder recept verkrijgbare medicijnen, vinden slechts vier hierover iets terug in hun dossier. De Consumentenbond vindt dat huisartsen en apothekers het medicatieoverzicht van patiënten regelmatig moeten bijwerken, inclusief de zelfzorgmiddelen. Op www.consumentenbond.nl/patientenrechten is te lezen wat consumenten kunnen doen als de arts niet meewerkt aan een verzoek voor het opvragen, veranderen of vernietigen van (delen van) het medisch dossier. Meer informatie over het onderzoek staat in de Gezondgids die 11 april verschijnt.

Provincie: