donderdag, 30. januari 2014 - 14:40 Update: 03-07-2014 0:43

Meer asielaanvragen in 2013

Foto van cellencomplex Schiphol-Oost | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van cellencomplex Schiphol-Oost | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De asielinstroom in Nederland is het afgelopen jaar met 31 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2013 vroegen 17.189 mensen asiel aan, terwijl dat er in 2012 13.170 waren. Dat blijkt uit de asieljaarcijfers van 2013 die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) vandaag heeft bekend gemaakt.

Met name het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en een eerste asielverzoek doet, is gestegen. Het percentage eerste asielaanvragen was in 2013 48 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dat bracht het totaal op 14.399 eerste asielaanvragen ten opzichte van 9.714 in 2012.

Deze stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan het groeiend aantal Syriërs dat in Nederland bescherming zoekt. In 2013 hebben 2.673 Syriërs asiel aangevraagd in Nederland. In 2012 waren dat er 454.

Ook het aantal Somaliërs en Eritreërs dat een eerste asielverzoek indiende, is gestegen. De komst van asielzoekers uit Rusland, Afghanistan en Irak is ten opzichte van 2012 juist gedaald.

Binnen de asielinstroom is sprake van een daling van het aantal tweede en volgende asielaanvragen. Het aantal asielzoekers dat voor de tweede of derde maal een aanvraag indiende, is met 19 procent teruggelopen van 3.456 in 2012 naar 2.790 in 2013. Vooral mensen uit Afghanistan, Iran en Irak dienden een tweede of derde asielverzoek in.

Provincie:
Tag(s):