woensdag, 9. juli 2014 - 15:05 Update: 09-07-2014 15:08

Meldingen bij NZa verdubbeld

ziekenhuis
Foto: Archief EHF

Het aantal meldingen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt, is in 2013 verdubbeld.
In totaal ontving de NZa in 2013 2247 meldingen. In 2012 waren dat er 1058 en in 2011 waren het er 417.

Steeds meer mensen weten de NZa te vinden als loket om mogelijke misstanden te melden. De signalen komen met name binnen via het meldpunt. Daarnaast krijgt de NZa meldingen van consumentenorganisaties, media, politieke partijen of andere toezichthouders.

In de top drie van veel voorkomende soorten misstanden staat 'upcoding' (1043); het meer rekenen voor een prestatie dan op basis van de geleverde zorg terecht is. Daarna 'zorg niet geleverd maar wel gedeclareerd' (261). Op de derde plek 'onjuiste betaaltitel/prestatie' (135). Daarnaast werd 'informatie niet aanwezig' (125) opvallend vaak gemeld.

In 2013 hebben naar aanleiding van signalen 91 interventies zoals aanwijzingen of boetes plaatsgevonden. Van de uitgevoerde acties waren er 37 gericht op zorgaanbieders en 54 op zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Categorie: