woensdag, 1. oktober 2014 - 16:12 Update: 01-10-2014 20:29

Meldpunt Misbruik RKK langer open

Meldpunt seksueel misbruik katholieke kerk moet van rechter langer open blijven
Foto: EHF
Utrecht

Het meldpunt seksueel misbruik van de katholieke kerk moet toch langer open blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag beslist.

'De katholieke kerk moet het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk maken. Het meldpunt Misbruik RKK dient tot tenminste 1 mei 2015 open te zijn', aldus de rechtbank Midden-Nederland.

De bisschoppenconferentie besloot eerder het meldpunt per 1 juli 2014 te sluiten voor verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen. Vijf vrouwen en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik hebben in een kort geding gevraagd om het indienen van klachten in dit soort zaken langer mogelijk te maken.

De voorzieningenrechter overweegt dat het stellen van een einddatum op zichzelf gerechtvaardigd is. De katholieke kerk heeft wel de plicht om bij het vaststellen van die datum de belangen van alle betrokkenen en alle omstandigheden te betrekken.

Die belangenafweging heeft onvoldoende plaatsgevonden, oordeelde de voorzieningenrechter woensdag. Het is aannemelijk dat er ook nu nog gedupeerden zijn die een klacht willen indienen. Door het lang toedekken en ontkennen van seksueel misbruik, is het vertrouwen van slachtoffers in de kerk ernstig geschaad. De bisschoppenconferentie had moeten beseffen dat slachtoffers een drempel moeten overwinnen om een klacht in te dienen. In de besluitvorming over de sluitingsdatum is onder meer dit besef onvoldoende tot uiting gekomen.

Het meldpunt heeft 2 jaar en 8 maanden verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen in behandeling genomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een duur van 3,5 jaar een redelijke termijn. Hierbij is ook gekeken naar termijnen die in omringende landen gelden voor vergelijkbare klachtenregelingen. Dit betekent dat het meldpunt tot tenminste 1 mei 2015 klachten over seksueel misbruik in behandeling moet nemen.

Provincie:
Tag(s):