donderdag, 30. januari 2014 - 15:02 Update: 03-07-2014 0:43

Mestfraude wordt harder aangepakt

foto van mest | fbf
Foto: fbf
foto van mest | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Om fraude met mest aan te pakken, neemt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maatregelen die gericht zijn op producenten, gebruikers en vervoerders van mest. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Zo komt er onder meer een beter systeem om mesttransporten te traceren en zijn er samenwerkingsafspraken met België en Duitsland gemaakt.

Dijksma: "Mestfraudeurs brengen schade toe aan het milieu en zetten de hele sector in een kwaad daglicht. Dat is onaanvaardbaar en slecht voor het maatschappelijk draagvlak van de veehouderij in Nederland. Daarom is een verscherping van maatregelen hard nodig, met een sector die ook zelf verantwoordelijkheid neemt".

Het gebruik van meststoffen in Nederland is aan strenge regels gebonden. Gebruiksnormen en gebruiksvoorwaarden bepalen hoeveel mest wanneer en onder welke voorwaarden op het land mag worden toegediend. Ook voor het transport van mest gelden strenge regels. Mestfraude ondermijnt het systeem. Er komen te veel schadelijke stoffen in het milieu en het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat grond- en oppervlaktewater ernstig vervuild raakt.

 

Provincie: