maandag, 24. november 2014 - 9:47

Milieudefensie tekent bezwaar aan tegen verlenging schaliegasvergunning Brabant

foto van schaliegaswinning | fbf
Foto: fbf
Boxtel

Milieudefensie tekent officieel bezwaar aan tegen de tijdelijke verlenging van de opsporingsvergunning van schaliegasbedrijf Cuadrilla in Brabant.

Dinsdag 25-11 vervalt deze opsporingsvergunning voor de omgeving van Boxtel, die voor een periode van vijf jaar was afgegeven. Eerder zegde de gemeente Boxtel al het huurcontract met Cuadrilla op voor de beoogde boorlocatie. Cuadrilla wil daar gaan boren naar schaliegas zodra het moratorium wordt opgeheven. Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat minister Kamp een opsporingsvergunning verlengt, terwijl er in ons land een verbod is op schaliegasboringen.

Ike Teuling, campaigner schaliegas bij Milieudefensie: “Het moratorium op schaliegasboringen loopt eind volgend jaar af, maar Minister Kamp van Economische Zaken is duidelijk al aan het voorsorteren op een besluit vóór schaliegas. Hij verlengt nu met een rare juridische truc de vergunningen van Cuadrilla, in plaats van deze te laten verlopen. Daarmee wordt de hele discussie over nut en noodzaak van schaliegas, die het komende jaar gevoerd moet gaan worden, een wassen neus”.

Verlening wordt waarschijnlijk herroepen

"Door ons bezwaar is overigens de kans groot dat een rechter het juridisch gammele verlengingsbesluit van Kamp alsnog moet herroepen,” stelt Teuling. “Cuadrilla moet dan gewoon een nieuwe vergunning aanvragen, mocht Kamp het verbod op boringen opheffen". Dat komt doordat de minister in de bezwaarprocedure het verlengingsbesluit moet heroverwegen 'uitgaande van alle feiten en omstandigheden van dat moment'. Dat betekent dat in het besluit ook het feit betrokken moet worden dat de vergunning van Cuadrilla inmiddels verlopen is, zodat verlenging niet meer mogelijk is. Een vergunning kan namelijk alleen verlenging worden tijdens de looptijd en niet daarna.

Op dit moment zijn er twee vergunningen voor het boren naar schaliegas in ons land.