donderdag, 27. maart 2014 - 8:16 Update: 03-07-2014 0:39

Milieueffect autoplannen kabinet weinig effect

foto van auto milieu | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

De plannen van het kabinet om luchtvervuiling door auto's terug te dringen hebben vrijwel geen effect.

In het najaarsakkoord spraken de regeringspartijen VVD en PvdA met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP af dat in 2015 strengere milieueisen te stellen aan de uitstoot van vervuilende auto's. Ook zou een verlaging van de motorrijtuigenbelasting niet door gaan. Samen moest dit 200 miljoen per jaar de schatkist opleveren.
Het terugdraaien van de voor 2014 geplande verlaging van de MRB maakt het autobezit duurder dan in de plannen uit de Autobrief het geval was. Dit heeft volgens het PBL een dempend effect op het autobezit en -gebruik en daarmee op de milieueffecten van het personenautopark.