dinsdag, 11. maart 2014 - 11:22 Update: 03-07-2014 0:40

Minder fraude met betalingsverkeer

Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de fraude in het betalingsverkeer flink gedaald. Vorig jaar daalde de totale schade naar 33,3 miljoen euro. Dat is een afname van bijna 60% ten opzichte van 2012.
De schade als gevolg van skimming van betaalpassen is met 76% gedaald tot 6,8 miljoen euro. De schade door fraude met internetbankieren is met 72% gedaald tot 9,6 miljoen euro.

In 2012 bedroeg de totale schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer nog 81,8 miljoen euro. In 2011 was de schade zelfs 92,1 miljoen euro.
Dreiging

Deze cijfers maakten de Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland, verantwoordelijk voor de uitvoering van het betalingsverkeer, vandaag bekend. Ondanks de daling zien de banken nog steeds een onverminderd hoge dreiging van fraude met internetbankieren, zo zeiden NVB-voorzitter Chris Buijink en directeur Piet Mallekoote van de Betaalvereniging tijdens een persbijeenkomst. Dat heeft te maken met het blijvend grote aantal fraudepogingen.

Veilig bankieren
Banken investeren daarom vele miljoenen euro’s in criminaliteitsbeheersing. De daling van de fraude met internetbankieren is het resultaat van het feit dat banken steeds beter in staat zijn om de pogingen tot fraude vroegtijdig te detecteren en te voorkomen. Ook zijn consumenten zich in toenemende mate bewust van eventuele risico’s, mede dankzij de publiekscampagne ‘Veilig bankieren’ van de banken. Sinds het najaar van 2013 wordt de tv-commercial met de boodschap ‘Hang op, klik weg, bel uw bank’ uitgezonden. Ter verbetering van de opsporing en de vervolging van fraude met internetbankieren is sinds 2011 de Electronic Crime Task Force (ECTF) actief, een samenwerkingsverband tussen de banken, politie en Openbaar Ministerie.

Skimming
De toepassing door de banken van ‘geoblocking’, het standaard blokkeren van bankpassen buiten Europa, is zeer effectief gebleken in de strijd tegen skimming. Sinds deze maatregel in de loop van vorig jaar door alle grote banken is genomen, is de schade door skimming nog maar zeer beperkt (nog geen miljoen euro in de tweede helft van 2013). Eerder werd de EMV-chip ingevoerd. Bovendien zijn op zowel geldautomaten als onbemande betaalautomaten waar de pas geheel in de paslezer verdwijnt en de magneetstrip kan worden gekopieerd, aanvullende maatregelen genomen om skimming te voorkomen. Onder het regime van SEPA (één eurobetaalgebied) is EMV voorgeschreven als standaard voor betalingen en geldopnames in Europa. Sinds begin 2012 was het daardoor vrijwel onmogelijk om in Europa geld op te nemen met geskimde kaarten. Door de geoblocking is het net nu ook voor andere werelddelen vrijwel gesloten.

Categorie: