woensdag, 10. september 2014 - 8:40 Update: 10-09-2014 9:30

Minder jonge verdachten, wel meer allochtone verdachten

Minder jonge verdachten, wel meer allochtone verdachten
Foto: Archief EHF

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal Nederlanders tussen 12 en 25 jaar, dat geregistreerd wordt als een verdachte, jaarlijks daalt.

Tegelijkertijd neemt het aantal allochtone jongeren op dat dalende aantal toe. Dit schrijft het Parool woensdag.

Het aantal allochtone jongeren dat als verdachte werd genoteerd neemt wel af, maar minder snel dan het aantal verdachte autochtone jongeren. Daardoor groeide tussen 2006 en 2013 het aandeel dat zij uitmaken op het totaal aan jeugdige verdachten, van ruim 40 procent naar bijna de helft.

Volgens het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) zijn daarvoor een aantal mogelijke verklaringen: er zijn bijvoorbeeld relatief meer allochtone jongeren in ons land. Ook zijn er "relatief meer Marokkanen en Turken van de tweede generatie met hogere criminaliteitscijfers".

Verder komen allochtone jongeren vaak niet bij bureau Halt uit. Dat komt omdat allochtone jongeren vaak meer dan één delict plegen. Ze krijgen dan gelijk een proces-verbaal dat naar de officier van justitie wordt gezonden. Jongeren die naar bureau Halt worden gezonden krijgen nog geen proces-verbaal. Daarnaast vermoedt het WODC dat de criminele praktijken van autochtone jongeren zich vaker afspelen op internet. De pakkans voor dergelijke vergrijpen is mogelijk kleiner, waardoor de autochtone criminele jongeren vaker de dans zouden ontspringen.

Het totale aantal jongeren tussen de 12 en 25 jaar dat als verdachte werd geregistreerd daalde van 126.680 in 2006 tot 78.970 in 2013.

 

Categorie: