woensdag, 9. april 2014 - 21:06 Update: 03-07-2014 0:38

Minister meer betrokken bij AIVD en MIVD

Minister meer betrokken bij AIVD en MIVD
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft in de Tweede Kamer gezegd dat de minister meer betrokken gaat worden bij het uitwisselen van data met buitenlandse veiligheidsdiensten. Dit meldt de NOS.

Daarnaast gaat hij vaker zelf beoordelen of de AIVD en MIVD wel moeten samenwerken met veiligheidsdiensten uit andere landen. De minister doet deze uitsprakentijdens het debat over de afluisterpraktijken. De Kamer had meerdere malen aangedrongen op andere werkwijze met de Amerikanen. 

De Tweede Kamer reageerde hiermee op de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Daarnaast is het volgens de Kamer nodig om nieuwe afspraken te maken over het gebruik van nieuwe technologien om data te verzamelen.