maandag, 16. juni 2014 - 18:41 Update: 03-07-2014 0:34

Nederland en Duitsland maken afspraak over territoriale Zee

foto van Noordzee | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over hun bevoegdheden in de Territoriale Zee ten noorden van de Eemsmonding bij Groningen.

Daardoor moet het voortaan duidelijk zijn in welk land ondernemers vergunningen voor hun activiteiten moeten aanvragen. Dat meldde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken maandag na een gesprek met zijn Duitse ambtgenoot Steinmeier.

‘Dit laat maar weer eens zien dat de banden tussen Nederland en Duitsland almaar beter worden. Een decennialang slepende kwestie kan worden opgelost als beide landen, in het belang van verdere verbetering van de samenwerking, zich aan de onderhandelingstafel zetten’, aldus Timmermans over het akkoord.

In de jaren ’80 verschoof de Territoriale Zee van 3 naar 12 zeemijlen uit de kust. Sindsdien was er onduidelijkheid over welk land precies waar bevoegd was, omdat verschil van inzicht bestaat over de loop van de staatsgrens. Door de afspraken is de onduidelijkheid van de afgelopen jaren weggenomen. ‘Dat is goed nieuws voor bedrijven die bezig zijn met de bouw van windmolenparken of het leggen van kabels en pijpleidingen’, zegt Timmermans.

De ministers spraken ook af dat er een gezamenlijke Duits-Nederlandse verkeerscentrale komt voor het scheepvaartverkeer in het gebied. De afspraken tussen Nederland en Duitsland zijn vastgelegd in een verdragstekst. De verwachting is dat Timmermans en Steinmeier het verdrag dit najaar kunnen ondertekenen, waarna de Tweede Kamer en de Duitse evenknie de tekst nog moeten bekrachtigen.

Provincie:
Tag(s):
zee