donderdag, 30. januari 2014 - 12:17 Update: 03-07-2014 0:43

Nederlandse en Duitse politieactie tegen mobiel banditisme

foto van politiecontrole | John Peters
Foto: fbf

De Duitse politie controleert donderdag langs de grenzen en in het binnenland van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (Noord-Rijnland-Westfalen) actief in de strijd tegen mobiel banditisme.

In samenspraak met de Duitse politie levert de Nederlandse politie op eigen grondgebied bijstand aan deze grootscheepse actie.

Onder leiding van de politie uit Düsseldörf starten donderdagochtend Duitse politiemedewerkers in Nordrhein-Westfalen met een grote controle tegen mobiel banditisme. Op snelwegen, hoofdwegen en stedelijke knooppunten verspreid over de Duitse deelstaat worden ruim 150 controlepunten ingericht.

Van Arnhem tot aan het drielandenknooppunt in Vaals worden er op tal van grensovergangen aan beide zijden controles uitgevoerd. Dit betreft onder andere de autosnelwegen A3, A57, A52, A46, A44, A61 en de A4.

De Nederlandse politie levert een bijdrage met veertig politieagenten aan de controle in eigen land. Met behulp van met digitale apparatuur ANPR-posten controleren zij autosnelwegen nabij vier grensovergangen tussen Arnhem en Roermond. Daarnaast worden door agenten mobiele controles bij een aantal secundaire wegen en sluiproutes in de Limburgse grensstreek uitgevoerd.

De internationale politieactie zal naar verwachting tot aan het begin van de avond gaan duren.

Aanpak mobiel banditisme
Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De internationale samenwerking op gebied van verkeerscontroles donderdag is een volgende bouwsteen in de strijd tegen mobiele inbrekersbendes en dievengildes.

De mobiele daders zijn in bendevorm georganiseerd en plegen veel inbraken of diefstallen in korte tijd, waarna ze weer verdwijnen over de landsgrens naar het buitenland. Juist door intensieve samenwerking en delen van informatie hoopt de politie deze bendes een halt toe te kunnen roepen.

Frans Heeres, landelijk portefeuillehouder High Impact Crime: ‘De verkeerscontroles passen perfect in het Integraal actieplan tegen mobiel banditisme van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In Nederland zien we een toename van mobiel banditisme, gepleegd door met name verdachten uit Oost-Europa. Als politie willen wij dit een halt toeroepen en laten zien dat dit in Nederland niet zomaar gaat.’

Provincie:
Blik op 112: