dinsdag, 22. april 2014 - 14:09 Update: 03-07-2014 0:37

Nieuw Marokkanen-onderzoek Wilders wordt niet geloofd

Foto van WIlders en Agema | Rick Akkerman
Foto: Rick Akkerman
Foto van WIlders en Agema | Rick Akkerman
Foto: Rick Akkerman
Den Haag

In opdracht van de PVV heeft opiniepeiler Maurice de Hond 2500 Nederlanders gevraagd of zij liever minder Marokkanen willen. Hierop heeft 43 procent van de ondervraagden met ja geantwoord. Dit meldt het AD.

Naast de vraag of er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn, heeft De Hond tijdens het onderzoek nog een drietal maatergelen voorgelegd. Voor het ontnemen van het Nederlandse paspoort bij criminele activiteiten, zegt 76 procent voorstander te zijn. Om de terugkeer te bevorderen van niet-westerse allochtonen is 65 procent van de ondervraagden voorstander. Een groep van 48 procent zegt dat er een imigratiestop moet komen voor immigranten uit islamistische landen.

Onder de kiezers van de PVV is nagenoeg iedereeen voorstander van de drie maatregelen. Ook andere kiezers zijn voorstander van deze maatregelen. De aanhang van D66 zijn het minst eens met de stellingen die De Hond voorlegde. 

In een reactie laat Geert Wilders weten: 'Wederom geweldige resultaten. Nederlanders willen criminelen hun Nederlandse paspoort afpakken, de vrijwillige remigratie bevorderen, en bijna de helft van alle Nederlanders wil geen immigranten meer uit islamitische landen. Opvallend is dat een groot deel van de achterban van bijna alle partijen het hiermee eens is. We zullen opnieuw met concrete voorstellen hierover komen in de Tweede Kamer en alle partijen kleur laten bekennen'.

Diederik Samson van de PvdA zegt er 'geen bal van' te geloven  dat 43 procent van de Nederlanders minder Marokkanen wil. 'Ik geloof wel dat mensen zich zorgen maken over problemen, maar niet dat de Nederlandse bevolking hele bevolkingsgroepen wil wegzetten,' aldus Samson.  De PvdA-voorman denk dat Wilders alleen een vervolg wil geven aan de uitspraak 'willen jullie meer, of minder Marokkanen?'

 

 

 

Provincie:
Tag(s):