donderdag, 22. mei 2014 - 9:50 Update: 03-07-2014 0:36

Nieuwe waarschuwing in stemhokjes

foto van stemfie | fbf
Foto: fbf
Amstelhoek

In alle stemhokjes hangt vandaag, naast ''Uw gedrag in het stemhokje'', een nieuwe mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"U hoeft aan niemand bekend te maken op wie u heeft gestemd,op welke manier dan ook. Dus ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daar ook toe dwingen"

De nieuwe mededeling komt voort uit de selfie-zaak, die na de gemeenteraadsverkiezingen in maart speelde. Toen maakte veel mensen een zogenaamde stemfie van zichzelf in het stemhokje. De vraag rees toen of dit in strijd was met het stemgeheim.

Minister Plasterk twitterde tijdens de verkiezingen dat hij niet opriep een stemfie te maken, ''maar dat het wel mag''.

De Stichting Bescherming Burgerrechten vreesde dat mensen door stemmenronselaars gedwongen zouden kunnen worden om een foto (als bewijs) van hun stemformulier te maken en spande een kort geding aan.
De rechter stelde de minister in het gelijk, maar bij de volgende verkiezingen moesten stemmers wel gewezen worden dat niemand hun mag dwingen om bekend te maken wat ze hebben gestemd.

Provincie:
Tag(s):