maandag, 11. augustus 2014 - 20:32 Update: 12-08-2014 14:49

Norovirus mogelijk veroorzaker van klachten op vakantiepark

GGD: Norovirus waarschijnlijk oorzaak van klachten bezoekers Prinsenmeer
Foto: Bon
Asten

De laatste onderzoeken wijzen uit dat het norovirus waarschijnlijk de veroorzaker is van de klachten op vakantiepark het Prinsenmeer in Asten. Dit meldt de GGD Brabant-Zuidoost maandag.

'De aard van de klachten wijst het meest op een virus en inmiddels is bij twee campinggasten met klachten het norovirus vastgesteld. De uitbraak van maagdarmklachten lijkt te dempen. Optimale hygiëne van alle partijen is daarom van groot belang', aldus de GGD. 

Afgelopen week hebben de Provincie, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, NVWA en de GGD Brabant-Zuidoost diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijke oorzaak van de maagdarmklachten. Deze onderzoeken gaven geen aanknopingspunten voor een mogelijke bron. Zowel het water van de zwemplas als van het binnenzwembad voldoen aan de gestelde risiconormen. Ook gaven uitslagen van de bemonstering van het drinkwater al geen aanleiding te denken dat dit de bron van de klachten is.

Norovirus
Norovirus is een van de virussen die ontsteking van het maagdarmkanaal kunnen geven. De infectie gaat gepaard met misselijkheid, buikpijn, braken en diarree. De aandoening geneest spontaan binnen 12 tot 48 uur. Er bestaat geen behandeling voor een noro infectie. Strikte hygiëne en voldoende drinken is in deze situatie geboden.

Advies GGD
Hygiënisch handelen tijdens het douchen, toiletgang of voedselbereiding blijft van belang. Door de GGD Brabant-Zuidoost gegeven hygiëne adviezen blijven van kracht.

Provincie: