woensdag, 4. juni 2014 - 14:32 Update: 03-07-2014 0:35

NZa geeft regios waarschuwing voor capaciteit zorg

Foto van stofzuigen thuiszorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

In de vijf regio's Arnhem, Amsterdam, Groningen, Midden-Holland en Utrecht zullen zorgkantoren extra alert moeten zijn om te borgen dat er voldoende zorg beschikbaar blijft voor wie daar recht op heeft.

Dit blijkt woensdag uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de effecten van de hervormingen in de AWBZ.

De kabinetsmaatregel om ouderen langer thuis te laten wonen, heeft gevolgen. Zorgaanbieders krijgen op korte termijn te maken met een afname van het aantal bewoners (omdat die langer thuis wonen) en zullen daarom locaties moeten sluiten of helemaal dicht gaan. Dit kan betekenen dat de bewoners moeten verhuizen naar een andere locatie of naar een andere zorgaanbieder.

Het zorgkantoor moet voldoende zorg inkopen voor wie daar recht op heeft. De NZa houdt er toezicht op of zorgkantoren zich aan deze zorgplicht houden, maar het in stand houden van zorgaanbieders is geen doel. De centrale vraag daarbij is of er de komende jaren voldoende plaatsen beschikbaar blijven als zorgaanbieders hun deuren sluiten.

De monitor 'Continuïteit van de zorg' van de zorgautoriteit laat zien dat er de komende jaren in ieder geval voldoende capaciteit beschikbaar is om cliënten met een indicatie voor langdurige zorg in een instelling te laten verblijven.

Zorgkantoren moeten wel in de gaten houden of de zorgaanbieders in staat zijn voldoende in te spelen op de veranderingen, zodat de continuïteit van de zorg ook op de langere termijn geborgd blijft.

In de monitor worden vijf zorgkantoorregio's benoemd waar extra aandacht nodig is vanuit het zorgkantoor om voldoende zorg te blijven inkopen. Hier is bijvoorbeeld sprake van één grote zorgaanbieder die niet beschikt over veel financiële ruimte en waar nog veel moet veranderen. Omdat per zorgaanbieder verschillende factoren een rol spelen, kan niet worden voorspeld hoe een dergelijk individuele situatie zich zal ontwikkelen.

Categorie:
Tag(s):