donderdag, 24. april 2014 - 19:25 Update: 03-07-2014 0:37

OESO: financiering MKB cruciaal voor economische groei

foto van zakelijk nederland | fbf
Foto: fbf

De Nederlandse economie herstelt zich en de maatregelen van het kabinet om de economie te versterken en financiën op orde brengen werpen hun vruchten af.

Hervormingen blijven echter noodzakelijk om economische groei ook in de toekomst veilig te stellen. De financiering van het MKB verdient daarbij speciale aandacht. Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar tweejaarlijkse landenrapport dat donderdag 24 april 2014 werd overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken (EZ). Dit maakt het ministerie van Economische Zaken donderdag bekend.

Geslaagd, maar met huiswerk

'Nederland is geslaagd voor het economische examen van de OESO, maar heeft voor de komende tijd wel huiswerk meegekregen,' aldus Kamp. 'De hervormingsagenda die het kabinet doorvoert kan op waardering rekenen. Tegelijkertijd spoort de OESO ons aan om hervormingen op terreinen als de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het innovatiebeleid, kredietverlening en de bankensector ambitieus door te blijven voeren.'

Kredietverlening aan MKB versterken

De OESO stelt vast dat het MKB moeite heeft om aan financiering te komen voor innovatie en groei. Dit kan een sterke economische groei in de toekomst belemmeren. Minister Kamp: 'Dit is een herkenbaar en belangrijk signaal. Het kabinet hecht sterk aan een adequate financiering van het bedrijfsleven, in het bijzonder van het MKB. Daarom zullen we nog voor de zomer met voorstellen komen die het huidige beleid ter ondersteuning van de kredietverlening aan het MKB versterken.' Woensdag publiceerde De Nederlandsche Bank de rapportage Kredietverlening en Bancair Kapitaal waaruit eveneens bleek dat de kredietverlening aan het MKB onder druk staat.

Een van meest geavanceerde kenniseconomieën

Naast het landenrapport, publiceerde de OESO vandaag ook twee onderzoeken naar het Nederlandse innovatie- en kennisbeleid en het Nederlandse regionale beleid. Hierin stelt zij vast dat met onze universiteiten van wereldklasse en het technologische vermogen van onze bedrijven, Nederland een van de meest geavanceerde kenniseconomieën in Europa is. Kamp: 'De OESO erkent dat we een voortreffelijke uitgangspositie hebben. Het advies van de OESO om kleine innovatieve bedrijven meer te betrekken bij de topsectoren en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid verder te stimuleren zien we als welkome ondersteuning van onze aanpak.'

Categorie:
Tag(s):