vrijdag, 12. september 2014 - 15:20 Update: 12-09-2014 16:29

OM schuift nieuwe kroongetuige naar voren in Passage-proces

OM sluit deal met nieuwe kroongetuige in Passage-proces
Foto: EHF
Amsterdam

De advocaat-generaal (OM) heeft vandaag op een zitting in hoger beroep in het liquidatieproces Passage bekend gemaakt dat het OM een overeenkomst heeft gesloten met een nieuwe getuige. Dit meldt het OM vrijdag.

Deze getuige is één van de verdachten uit het Passageproces. Het is voor het eerst dat in een hoger beroepsfase zo'n overeenkomst wordt gesloten. In een eerder stadium in het Passageproces werd door het OM al een overeenkomst gesloten met een andere getuige. Het is daarmee de tweede keer dat uit dezelfde kring van verdachten een persoon verklaringen aflegt over de feiten die aan deze verdachten worden verweten.

Deze overeenkomst is van groot belang voor de verdere vervolging van de verdachten en de mogelijke veroordeling van de opdrachtgevers van de verschillende liquidaties in het Passageproces. In Passage is het tot dusverre gelukt de mogelijke opdrachtgevers in beeld te krijgen maar dat heeft in eerste aanleg bij de rechtbank niet geleid tot veroordelingen. 

Met deze getuige wil het OM de bewijspositie versterken. Het OM vindt het van groot maatschappelijk belang dat niet alleen de uitvoerders en tussenpersonen veroordeeld worden voor hun aandeel in de liquidaties maar ook de opdrachtgevers. De getuige met wie nu een overeenkomst is gesloten kan uit eigen wetenschap verklaren over de rol van deze opdrachtgevers.

De getuige heeft ook verklaard over andere zeer ernstige feiten en andere personen dan die nu in hoger beroep terecht staan. Met het sluiten van de overeenkomst wordt het OM geholpen in de opsporing in deze andere (ernstige) zaken uit het recente en verdere verleden. Daar waar mogelijk zal het OM de verantwoordelijken voor de rechter brengen. Het onderzoek naar deze andere feiten en personen loopt bij het Arrondissementsparket Amsterdam.  

50% strafkorting
In ruil voor de verklaringen heeft het OM de getuige een korting van 50% toegezegd op de uiteindelijke strafeis in hoger beroep. Naar het oordeel van het OM is deze  korting gerechtvaardigd aangezien de getuige kan verklaren over een reeks van levensdelicten (de meest ernstige feiten uit het Wetboek van Strafrecht) en de categorie van verdachten; kopstukken uit de Nederlandse onderwereld.

Totstandkoming overeenkomst
De getuige heeft in een eerdere fase, al in 2007, te kennen gegeven in gesprek te willen gaan met het OM over een mogelijke overeenkomst. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het in december 2013 en de maanden daarna afleggen van kluisverklaringen. 

De voorgenomen overeenkomst is na een intensief en zorgvuldig afwegingsproces goedgekeurd door het College van Procureurs-Generaal, de leiding van het OM. De rechter-commissaris heeft deze week de overeenkomst getoetst en rechtmatig bevonden. Na deze toetsing is de overeenkomst tot stand gekomen. Vandaag was de eerste gelegenheid om de overeenkomst aan het Gerechtshof Amsterdam en (de advocaten van) de verdachten bekend te maken.

Passage
Passage is de overkoepelende naam voor onderzoeken naar een aantal liquidaties en pogingen daartoe. Het omvangrijke proces bij de rechtbank is op 9 februari 2009 gestart. Passage gaat om vijf liquidaties met 7 dodelijke slachtoffers en vijf pogingen daartoe. In totaal staan in hoger beroep elf  personen terecht.