dinsdag, 7. januari 2014 - 8:27 Update: 03-07-2014 0:45

Onderzoeks-commissie VU onderzoekt plagiaatzaak Nijkamp

Foto van VUmc Amsterdam | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) heeft maandenlang een plagiaatzaak rond een van haar topwetenschappers, de econoom Peter Nijkamp, verzwegen.

Dit schrijft de Volkskrant op basis van een geanonimiseerd onderzoeksrapport op de site van de vereniging van universiteiten (VSNU).

Heel lang heeft de VU volgehouden dat er niets aande hand was met het proefschrift van econome Karima Kourtit, maar nu blijkt dat uit het verslag op de VSNU-site dat er wel sprake is van plagiaat. Het gaat niet alleen om het proefschrift van Karima Kourtit, maar ook haar begeleider Peter Nijkamp treft blaam. De commissie die de zaak onderzocht vond op meerdere plaatsen in het proefschrift plagiaat. Zo ontdekte zij dat er een hoofdstuk in het proefschrift tot stand is gekomen op basis van een workshop, waarbij bijdragen van deelnemers zijn overgenomen zonder bronvermelding. In twee andere hoofdstukken zijn teksten aangetroffen die overeenkomen met eerder verschenen teksten, 'ook van anderen dan de promovendus'. Kourtit schreef al haar publicaties samen met oud-NWO-voorzitter Nijkamp.

De promotie van Kourtit werd een half jaar geleden op het laatste moment afgeblazen, nadat de VU een anonieme melding over plagiaat had ontvangen. Daarop hield een onderzoekscommissie onder leiding van VU-emeritus hoogleraar psychologie Pieter Drenth zich met het werk bezig. Deze constateerde 'tekortkomingen' in het proefschrift. Over de precieze inhoud van de tekortkomingen wilde economiedecaan Harmen Verbruggen niet spreken. Wel onderstreepte hij desgevraagd dat het 'absoluut niet om plagiaat of datamanipulatie' ging. Want in dat geval 'was het einde verhaal geweest en hadden we haar niet in de gelegenheid gesteld het te herstellen.' Kourtit mocht de ‘tekortkomingen’ herzien en de promotie werd alsnog voltrokken. Wel moest Nijkamp zich terugtrekken als begeleider. De reden hiervoor is niet duidelijk. NRC Handelsblad schrijft dat er geruchten gingen dat het tweetal een liefdesrelatie met elkaar had. Maar Peter Nijkamp is nu wel weer gewoon aan het werk.

Tegenover de Volkskrant zou de VU bevestigd hebben dat het geanonimiseerde rapport inderdaad het proefschrift van Kourtit betreft.

Onderzoek
De VU heeft dinsdag aangegeven dat een onderzoekscommissie al het werk van Peter Nijkamp gaat onderzoeken. 'Het College van Bestuur van de VU wil de nieuw in te stellen onderzoekscommissie het gehele werk van Nijkamp laten beoordelen op (zelf)plagiaat op basis van nationale en internationale richtlijnen inzake wetenschappelijke integriteit, rekening houdend met het feit dat de richtlijnen in de loop der jaren zijn aangescherpt', aldus de VU. 

 

Provincie: