dinsdag, 21. januari 2014 - 11:51 Update: 03-07-2014 0:44

Oplossing voor Aldel en toekomst industriecluster Delfzijl

Oplossing voor Aldel en toekomst industriecluster Delfzijl
Delfzijl

Samenwerkende partijen uit de Eemsdelta hebben aan de minister van Economische Zaken en de leden van de vaste Tweede Kamer commissie Economische Zaken een voorstel aangeboden waarin een oplossing voor aluminiumfabriek Aldel en een toekomst voor het industriecluster Delfzijl wordt geboden. Het voorstel stelt voor de warmtekrachtkoppeling (WKK) centrale Delesto opnieuw te starten en met de chemiebedrijven komen tot afspraken voor verduurzaming en innovatie waardoor de werkgelegenheid in deze regio wordt gewaarborgd en uitgebreid.

Voor het opnieuw starten van de WKK Delesto vragen de partijen een financiële ondersteuning. Dit kan gegeven worden door een verruiming van de subsidieregeling SDE+ waardoor er een substantieel lagere elektriciteits- en stroomprijs voor de afnemers, waar onder Aldel, ontstaat. Deze steunmaatregel wordt in andere Europese landen toegepast en is ‘Brusselproof’. Indien deze steun wordt verleend kan verder gewerkt worden aan de doorstart van Aldel.

Het cluster van bedrijven op het chemiepark in Delfzijl dat de handen ineen heeft geslagen heeft naast de vraag voor het financieel ondersteunen van de WKK Delesto een aanbod geformuleerd waarin er in de komende jaren geïnvesteerd wordt in schonere en duurzame technologie. Zo wordt bijvoorbeeld biomassa omgezet naar groen synthesegas wat weer gebruikt wordt voor de productie van groene methanol en de opwekking van groene stroom. Door de bedrijven zijn meerdere ontwikkel lijnen benoemd waardoor en in de komende tien jaar een ‘Living Lab’ op industrieel niveau in de Eemsdelta ontstaat. In dit ‘Living Lab’ wordt concreet gewerkt aan verduurzaming, innovatie en vergroten van de werkgelegenheid.

De afgelopen periode hebben de volgende partijen meegewerkt aan het voorstel wat is ingediend in Den Haag, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, DEAL gemeenten (w.o. Delfzijl), provincie Groningen. Het voorstel wordt ondersteund door MKB Noord, VNO NCW Noord, Energy Academy Europe, Natuur en Milieu Federatie Groningen en de vakbonden CNV en FNV.

Provincie:
Tag(s):