maandag, 28. april 2014 - 20:16 Update: 03-07-2014 0:37

Ouderen onderschatten impact van slecht gehoor

foto van oor | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Slechts eenderde van de ouderen die baat hebben bij een hoortoestel, gebruikt er op dit moment ook een. Sommigen vinden het niet nodig, anderen willen liever niet toegeven dat ze slechter horen.

Slechthorendheid bij ouderen neemt hand over hand toe (de helft van de mensen van 75 jaar en ouder hebben last van gehoorverlies) en tegelijkertijd is er weinig tot geen kennis over mogelijkheden, aanschaf en vergoeding van een hoortoestel. Gemiddeld gaan ouderen dan ook 7 jaar te laat naar de audicien.

Vandaar dat de Unie KBO, samen met de NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, een voorlichtingscampagne "Wat zegt U?" start. Te beginnen in het ledenblad Nestor, dat morgen 29 april uitkomt. Daarna start de groepsvoorlichting voor ouderen, verspreid over het hele land. Een NVVS-ervaringsdeskundige geeft gedurende twee uur praktische informatie over signalering en behandeling van gehoorproblemen. En er wordt ook ruim aandacht besteed aan het vergoedingensysteem van de zorgverzekeraars.

Van levensbelang
Goed horen is een groot goed. In druk verkeer is een goed gehoor van levensbelang, maar ook om deel te nemen aan het maatschappelijk leven is het belangrijk. Vaak wordt de impact van slecht horen onderschat. Mensen trekken zich terug in een isolement, gaan niet meer naar een feestje of restaurant met achtergrondmuziek. Veel ouderen doen zichzelf te kort door geen gehoortoestel of het verkeerde hoortoestel te dragen. Gehooraandoeningen blijven vaak te lang onopgemerkt, terwijl er meestal wel iets aan te doen valt. Goede voorlichting kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Categorie:
Tag(s):