zaterdag, 21. juni 2014 - 10:39 Update: 03-07-2014 0:34

Ouderenzorg ver onder de maat, Abvakabo FNV voert actie voor betere CAO

Foto van rollators | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Abvakabo FNV voert zaterdagmiddag in Utrecht actie voor een betere CAO in de ouderenzorg.

Honderden zorgmedewerkers komen daarom voor 'zorgberaad' naar Utrecht. Ook wordt er een gezamenlijke mars gelopen. De medewerkers willen betere afspraken om de werkdruk en onzekerheid in roosters aan te pakken. Medewerkers in de ouderenzorg hebben en masse geklaagd over misstanden op de werkvloer. De vakbond meldt dat er bij een speciaal meldpunt van Abvakabo FNV in drie weken tijd ruim 1800 klachten zijn binnengekomen. De stroom aan klachten is voor de vakbond het bewijs dat verder bezuinigen onverantwoord is.

Zorgmedewerkers klagen over het feit dat veel ouderen die in verzorgings- en verpleeghuizen zitten nauwelijks meer buiten komen. Sommige ouderen zijn al vijf jaar niet meer buiten geweest. Zorgmedewerkster Lilian in het AD:''Je kunt beter in de gevangenis zitten.'  Andere klachten gaan erover dat bewoners te laat uit bed komen, te lang moeten wachten op hulp, er veel medicatiefouten worden gemaakt en er onnodig doorligwonden ontstaan. Sommige ouderen dreigen ondervoed en uitgedroogd te raken. Maar de meestgehoorde klacht (413) is toch wel die over eenzaamheid onder ouderen en gebrek aan aandacht.

Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV zegt in het AD dat het personeel best wel wil wandelen met bewoners, maar het ontbreekt ze simpelweg aan tijd. Marijnissen: 'Ik was laatst in een verpleeghuis in Delft, daar was een hele afdeling al 2 jaar niet meer buiten geweest. Dagelijks douchen, even naar buiten, dat zijn basisbehoeften. Maar de werkdruk is veel te hoog. Dat wordt straks nog erger, vanwege de aangekondigde ontslagen in veel zorginstellingen.'

Medewerker Lilian van een verpleeghuis in West-Friesland vertelt in het AD dat zij 's middags alleen op een groep van 9 demente bewoners staat. Lilian: 'Ik kan niemand achterlaten. Bovendien heb ik te veel andere klussen. We hebben heel strenge hygiënecodes, waardoor ik zelfs wc's moet poetsen, de schoonmakers zijn wegbezuinigd.'

Volgens bondsbestuurder Marijnissen onderstreept het meldpunt het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat vorige week naar buiten kwam. In dat rapport werd geconcludeerd dat in veel ouderenzorginstellingen de kwaliteit van zorg onder de maat is. Het extra geld dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) uittrok is volgens Marijnissen niet genoeg. 'Vijf miljoen euro extra. Daarmee kun je in 1 op de 20 zorginstellingen één personeelslid extra aantrekken.'

Recent hebben verschillende zorginstellingen juist aangekondigd medewerkers gedwongen te gaan ontslaan. Een aantal instellingen schrapt honderden banen. En er dreigen nog tienduizenden arbeidsplaatsen te verdwijnen, vreest de vakbond.

Provincie: