zaterdag, 6. december 2014 - 10:19 Update: 06-12-2014 21:23

Pensioenfederatie waarschuwt voor dreigende premieverhoging

Pensioenfederatie waarschuwt voor mogelijke premieverhoging
Den Haag

De meeste pensioenfondsen hebben hun premie voor 2015 al vastgesteld. Als het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader (FTK) niet per 1 januari aanstaande van kracht wordt en De Nederlandsche Bank (DNB) besluit de beleidsregel onveranderd toe te passen voor 2015, dan heeft dit dramatische gevolgen. Hiervoor heeft de Pensioenfederatie gewaarschuwd.

‘Dit heeft niet alleen macro-economische gevolgen, omdat voor veel fondsen de premie hierdoor weer hoger uitkomt. Het is daarnaast ook praktisch onuitvoerbaar. Werknemers en werkgevers moeten dan opnieuw om de tafel om afspraken te maken over de premies die reeds zijn vastgesteld voor 2015’, stelt de Pensioenfederatie.

De Pensioenfederatie heeft steeds aangedrongen op een spoedige invoering van het FTK. Dat pleidooi is nog steeds van kracht. De Pensioenfederatie pleit ook voor aanpassing van de voorgenomen lagere regelgeving van het FTK op punten zoals de Ultimate Forward Rate (UFR) en het strategische beleggingsbeleid.

‘We zien dat de Eerste Kamer op deze punten indringende vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris. In de beantwoording van deze vragen zien we echter dat de staatssecretaris nog op geen enkele wijze beweegt op deze punten’, aldus de Pensioenfederatie.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):