woensdag, 12. februari 2014 - 8:01 Update: 03-07-2014 0:42

Plasterk komt goed weg in afluister-debat

Foto minister Plasterk | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Na een debat dat ruim tien uur duurde en meerdere schorsingen kende, werd duidelijk: minister Plasterk heeft het debat over de afluisterpraktijken overleefd.

Dit melden verschillende media woensdag. Er werd wel een motie van wantrouwen ingediend, maar daarvoor was geen Kamermeerderheid. D66 diende de motie is en die werd gesteund door alle oppositiepartijen behalve de ChristenUnie en de SCP. D66-voorman Pechtold vond dat 'het vertrouwen was geschaad'. Vooral het punt de Tweede Kamer bewust niet te informeren, hoewel Plasterk wist dat de Kamer foute informatie had gekregen, woog zwaar bij Pechtold.

Plasterk maakte uitvoerig zijn excuses voor zijn speculaties over het aftappen van telefoongegevens. Plasterk in de Volkskrant: 'Ik heb een verklaring gepresenteerd, terwijl ik niet zeker wist of die correct was. Dat was beslist zeer onverstandig van mij. Ik had dat niet moeten doen. Een niet vaststaande verklaring opperen, was een verkeerde keuze. Ik had me moeten beperken tot wat ik met zekerheid kon zeggen. Ik bied daarvoor mijn excuus aan'.  Plasterk speculeerde vorig jaar oktober en november in de media  en in de Kamer dat de Amerikanen in ons land 1,8 miljoen data over telefoongesprekken hadden verzameld. Eind november bleek echter dat de Nederlandse dienst NSO het had gedaan.

De excuses van Plasterk werden gewaardeerd door de oppositie, maar tijdens het verloop van het debat werd duidelijk dat de oppositie vooral moeite had met het feit dat Plasterk en Hennes de Kamer niet op de hoogte hadden gebracht dat ze verkeerd was geïnformeerd.

Toen de bewindslieden Plasterk en Hennes vorig jaar november hoorden dat de Nederlandse diensten de metadata hadden verzameld, wilden ze niet breken met de regel dat niets aan de Kamer gemeld kan worden over de werkwijze van de diensten. Volgens Plasterk stond het hem zelfs niet vrij om de Kamer vertrouwelijk te informeren, omdat het initiatief daarvoor bij de 'commissie stiekem' ligt. Daarin worden de fractievoorzitters in vertrouwen geïnformeerd over geheime zaken. Maar de oppositie was het  volstrekt niet eens met dit argument. Ronald van Raak van de SP noemde het zelfs 'je reinste kolder' en ook de ChristenUnie en de SGP waren niet blij met deze uitleg. Maar uiteindelijk zegde Plasterk wel toe dat de Kamer altijd een rectificatie zal ontvangen als een minister verkeerde informatie heeft gegeven.

 

Provincie:
Tag(s):