zondag, 24. augustus 2014 - 10:54 Update: 24-08-2014 13:13

Politie heeft geen geld meer voor overuren dit jaar

Geen geld meer voor overuren politie
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het geldpotje voor overuren voor de politie in 2014 in Amsterdam is nu al leeg. Dit meldt de politie zondag.

‘Door het grote aantal politieonderzoeken in Amsterdam is een groot deel van het overurenbudget 2014 van de politie-eenheid al aangesproken. Bijsturing van het beleid is daarom noodzakelijk’, aldus de politie.

Politiewerk is onlosmakelijk verbonden met het maken van overuren. Het uitgangspunt daarbij is altijd dat de extra uren worden gecompenseerd in vrije tijd. Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld als rechercheurs aan een grootschalig onderzoek deelnemen. In Amsterdam zijn dit jaar veel van dergelijke onderzoeken gestart naar aanleiding van onder andere liquidaties in de hoofdstad. Daarnaast waren er diverse grootschalige optredens.

Assistentie
Pieter-Jaap Aalbersberg: ‘De rest van het jaar hebben we niet het budget om veel overuren meer uit te betalen. Leidinggevenden zien erop toe dat medewerkers de gemaakte uren compenseren in tijd. Dit heeft consequenties voor nog te starten onderzoeken in Amsterdam. Er is hierdoor iets minder capaciteit. Ernstige zaken, zoals verkrachtingen, worden wel altijd opgepakt en waarnodig vragen wij om assistentie vanuit andere eenheden. Ik begrijp dat medewerkers dit raakt. Onze politiemensen zijn erg gemotiveerd om soms een langere tijd door te gaan in onderzoeken en flexibel in te spelen op de omstandigheden’.

De korpsleiding van de nationale politie is in gesprek met de centrale ondernemingsraad over een landelijke regeling met betrekking tot de overuren.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):