vrijdag, 26. september 2014 - 8:59

Politiebond schrijft brandbrief over bezuinigingen politieonderwijs

Politiebond schrijft brandbrief over bezuinigingen politieonderwijs
Foto: Achief MV
Den Haag

De politiebond ACP heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over de bezuinigingen bij het politieonderwijs. Volgens het ACP heeft de bezuiniging op opleiding en bijscholing gevolgen voor het politiewerk en uiteindelijk voor de hele samenleving.

In 2016 zal de Politieacademie ondergebracht worden bij de Nationale Politie. Hierbij zou de waarborg zijn afgegeven dat de budgetten voor onderwijs en onderzoek niet onder druk zouden komen te staan. Volgens het ACP is het tegenovergestelde nu het geval.

Dit jaar hebben zich 20 tot 45 procent minder politiemedewerkers zich kunnen inschrijven in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit zou volgens de bond als gevolg hebben dat er scholen moeten sluiten. Hierbij gaat waardevolle kennis verloren.

‘We zijn erg verontrust over deze ontwikkelingen. Als het loslaten van de zelfstandige positie van de Politieacademie dergelijke negatieve gevolgen heeft, is de ACP van mening dat het beheer van deze organisatie bij de minister moet liggen in plaats van bij de Nationale Politie’, aldus de voorzitter van de ACP Gerrit van de Kamp.