vrijdag, 28. februari 2014 - 9:41 Update: 03-07-2014 0:41

Politie:Legale hennepteelt geen goed plan

foto van hennepkwekerij | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Naast de minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt ook de korpsleiding van de Nationale Politie het gedogen van de wietteelt geen goed plan.

In een notitie aan de eenheden in het land, waar De Volkskrant de hand heeft op weten te leggen, schrijft de plaatsvervangend korpschef Ruud Bik dat vooral gevreesd wordt dat de legale kwekerijen overvallen zullen worden. Hierdoor zullen zij bewaakt moeten worden, wat extra politie-inzet kost.

De criminaliteit wordt door regulering niet aangepakt', stelt Bik in de notitie. 'Het is voorstelbaar dat de georganiseerde criminaliteit zich gaat toeleggen op het 'rippen' van de 'legale' hennepkwekerijen. Het rippen van oogstbare planten is een fenomeen dat nu al geregeld voorkomt en vaak gepaard gaat met - extreem - geweld en hoge veiligheidsrisico's voor de personen in en nabij de betreffende hennepkwekerij (mishandeling, gijzeling, liquidatie). De legale hennepkwekerijen moeten - om het veiligheidsdoel te realiseren - 24 uur worden beveiligd.

Daarnaast denkt dat het aantal illegale kwekerijen niet zal afnemen. 'Er vindt waarschijnlijk slechts een verschuiving van de afzetmarkt plaats, van binnen- naar buitenland.'