maandag, 20. januari 2014 - 10:57 Update: 03-07-2014 0:44

Pornografisch materiaal verstopt achter plank in gangkast

Pornografisch materiaal verstopt achter plank in gangkast
Foto: Archief FBF.nl
Pornografisch materiaal verstopt achter plank in gangkast
Foto: Archief FBF.nl
Cuijk

Op dinsdag 21 januari 2014 om 9.00 uur vindt in de rechtbank in Assen de derde pro-forma zitting plaats van de zaak tegen de 48-jarige man uit Cuijk.

De man wordt onder meer verdacht van het verleiden van minderjarigen tot het verrichten van seksuele handelingen met zichzelf voor de webcam en ontucht. De verdachte heeft aangegeven tijdens de pro forma zitting zelf niet aanwezig te zullen zijn.

Naar verwachting kan begin maart 2014 het onderzoek afgerond worden. Aan de hand van de inhoud van het gehele onderzoeksdossier (waarin onder meer alle aangiftes zitten en de verklaringen van verdachte over deze aangiftes) bepaalt de officier welke feiten uiteindelijk op de definitieve tenlastelegging komen.

Ook is het mogelijk dat de officier ambtshalve voor bepaalde feiten gaat vervolgen. Dat betekent dat zij, zonder dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan, toch besluit het strafbare feit aan de rechter voor te leggen. Tot nu toe hebben 34 minderjarigen aangegeven geen aangifte te willen doen. Op dit moment liggen er 17 aangiftes tegen de verdachte. Acht aangiftes betreffen zgn. hands-on-feiten. De bezoeken/ gesprekken/ onderzoeken in Nederland en België duren nog voort. Het aantal aangiftes kan dus nog oplopen.

Achter gangkast meer pornografisch materiaal aangetroffen

Op aanwijzing van de verdachte is medio januari 2014 meer materiaal, zoals CD's, CD-roms en een externe harde schijf aangetroffen in zijn voormalige woning in Cuijk. Dit materiaal lag achter een dichtgeschroefd schot in een gangkast. Deze gegevensdragers worden door de recherche onderzocht.

België
Medio december zijn 19 onderzoeksdossiers overgedragen aan de Belgische autoriteiten. De zedenrechercheurs aldaar gaan de betrokken minderjarigen bezoeken en vragen of zij aangifte willen doen. Na het gesprek krijgt de betrokkene twee weken bedenktijd om aangifte te doen. Op dit moment is er nog geen zicht op het aantal mogelijke aangiftes uit België.

Ook jongens slachtoffer
Uit onderzoek is gebleken dat onder de minderjarigen diverse jongens zitten, zowel afkomstig uit Nederland als uit België. De verdachte gebruikte de afbeeldingen die hij maakte van deze jongens om zichzelf voor te doen als een van die jongens. Verdachte heeft vermoedelijk alleen via internet met deze jongens contact gehad.