dinsdag, 7. januari 2014 - 16:00 Update: 03-07-2014 0:45

Principeakkoord over cao voor tankstations en autowasbedrijven

Foto van wasstraat auto´s | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Houten

Belangenbehartigers BOVAG en BETA hebben vandaag namens de tankstations en autowasbedrijven een principeakkoord bereikt met vakbonden over een nieuwe cao met een looptijd van 24 maanden.

Gedurende de eerste 11 maanden kent de cao geen structurele loonsverhoging en het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft onveranderd. Indien de effecten van de verhoogde brandstofaccijns daartoe aanleiding geven, gaan de partijen in gesprek over een gezamenlijk plan voor getroffen tankstations. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2013 en loopt tot 1 november 2015, met structurele loonsverhogingen van 0,75 procent per 1 oktober 2014, 1 procent per 1 april 2015 en 0,25 procent per 1 mei 2015. De laatste loonsverhoging onder de oude cao was in september 2013. BOVAG en BETA vinden de nieuwe afspraken evenwichtig en BOVAG-onderhandelaar Maurice van Kleef onderstreept het belang van een langere looptijd in deze turbulente tijden: 'Dat geeft rust op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duidelijkheid over de kosten. Er is rekening gehouden met de stijgende werkgeverslasten ten gevolge van de pensioenpremie verschuiving bij pensioenfonds PMT en de flexibiliteit in aantal arbeidscontracten is behouden.' Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de betreffende (hoofd)besturen. Van Kleef: 'We weten allemaal dat 2013 een moeilijk jaar was en 2014 niet beter wordt, mede door de accijnsverhogingen. Daarom is het goed dat we rekening hebben kunnen houden met de stijgende pensioenlasten en dat de gematigde loonsverhogingen later in de looptijd van de cao in drieën zijn geknipt.'
Provincie: