zondag, 23. november 2014 - 13:44 Update: 23-11-2014 22:00

'Publieke omroepen alleen nog focussen op kerntaken '

'Publieke omroepen moeten zich op kerntaken focusen'
Hilversum

D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven pleit voor een kerntakentest voor activiteiten van de publieke omroep. Hiermee wordt naast de publieke meerwaarde voortaan ook marktverstoring door de publieke omroep getoetst. De Autoriteit Consument en Markt moet dit vervolgens toetsen. In andere landen in Europa gebeurt dit al. Staatssecretaris Dekker moet met zijn omroepplannen serieus aan de slag.

Verhoeven: 'Als Dekker nu niet doorpakt, dan blijken al zijn plannen om het omroepbestel te hervormen een papieren tijger te zijn.'

Helderheid

Staatssecretaris Dekker (Media/VVD) moet de wet Markt & overheid ook gaan toepassen op de publieke omroep. Er moet een lijst opgesteld worden met activiteiten die wel en activiteiten die niet tot de kerntaken van de publieke omroep behoren.

Verhoeven wil dat de publieke omroep voortaan wordt afgerekend op de toegevoegde waarde die zij levert en niet alleen op de kijkcijfers. Verhoeven: 'De publieke omroep doet een hoop goed. Het is echter de vraag of je daar altijd belastinggeld voor moet gebruiken. De publieke omroep moet zich focussen op zaken die alleen zij en private partijen niet kunnen maken. Daar zit de grootste toegevoegde waarde.