woensdag, 26. november 2014 - 11:33 Update: 26-11-2014 13:46

Recidiverende zorgmedewerkers komen op zwarte lijst

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Zorgpersoneel dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of mishandeling zal op een zwarte lijst komen te staan. Dit zogenoemde 'Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn' is op initiatief van werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt en is woensdag gelanceerd.

Een ‘kleine’ groep van de zorgmedewerkers (1-3%) maakt zich hier in Nederland wel eens schuldig aan en veroorzaakt veel ellende en verdriet bij mensen . Nadat aangifte is gedaan en de medewerker is ontslagen, gebeurt het maar al te vaak dat deze medewerker ergens anders solliciteert en na indiensttreding bij de volgende organisatie de ontoelaatbare praktijken op de ‘oude’ voet kan voortzetten. De zwarte lijst moet dit voorkomen.

Vastlegging van het onrechtmatig handelen van medewerkers, vrijwilligers of stagiaires in het Waarschuwingsregister geeft managers de mogelijkheid bij aanname van personeel de risico’s te verkleinen. Het register is goedgekeurd door het college Bescherming Persoonsgegeven. 

Categorie:
Provincie: