vrijdag, 22. augustus 2014 - 12:08 Update: 22-08-2014 12:15

Roestende gasleidingen 551 woningen Lelystad moeten worden vervangen

Roestende gasleidingen 551 woningen Lelystad moeten worden vervangen
Foto: Archief FBF.nl
Lelystad

De gemeente Lelystad heeft de eigenaren van 551 woningen verplicht hun gasleidingen voor 22 september van dit jaar te vervangen vanwege roestvorming. Dit meldt de gemeente vrijdag.

Het gaat om 551 woningen in de wijk Botter 12 t/m 29, zij hebben een schrijven van de gemeente ontvangen dat zij hun gasleidingen voor 22 september 2014 verplicht moeten laten vervangen.

Kans op roestvorming
Uit onderzoek en een inventarisatie van onder meer aan de gemeente toegezonden inspectierapporten, is gebleken dat de kans op roestvorming aan de gasleidingen in diverse wijken groot is en dat bij woningen in de wijk Botter de staat van de leidingen slecht is. 

Het gaat hier om de stalen gasleidingen die zich ombeschermd (zonder mantel) in de betonvloer bevinden. Huis- en gebouweigenaren zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gasleiding. In het belang van de eigen veiligheid en die van de omgeving kunnen zij daarom  verplicht worden gesteld de leiding te vervangen door een erkend installatiebedrijf.

Staat van gasleidingen steeds beter in beeld
Gemeente Lelystad heeft eerder steekproeven uit laten voeren, aan de hand van door TNO opgestelde keuringscriteria en een speciaal ontwikkeld inspectieprotocol. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek moesten in verschillende wijken woningeigenaren hun gasleiding verplicht laten inspecteren en indien nodig laten vervangen. 

Ook werden alle woningeigenaren van woningen gebouwd voor 1986 aangeschreven met het advies de gasleiding preventief te laten inspecteren en indien nodig te laten vervangen en het inspectierapport naar de gemeente te sturen. Zodoende is bij de gemeente een nog beter beeld van de staat van de gasleidingen in Lelystad ontstaan. Nog altijd ontvangt gemeente Lelystad graag inspectierapporten van gasleidingen om een steeds beter beeld te krijgen.

Provincie:
Tag(s):