vrijdag, 10. oktober 2014 - 17:54 Update: 10-10-2014 23:02

Rookverbod in kleine cafés gaat per direct in

Hoge Raad stelt roken in kleine cafés voortaan verboden
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Vrijdag heeft de Hoge Raad de uitzondering in de Tabakswet om roken in kleine cafés toe te staan, ongeldig verklaard. Deze uitzondering was ingevoerd door Minister Schippers in 2010. De uitzondering is ongeldig omdat Nederland in 2006 een verdrag heeft ondertekend met de Wereldgezondheidsorganisatie, dat de Staat verbiedt om wetgeving in te voeren die roken stimuleert. Clean Air Nederland is zeer verheugd over de uitspraak van de Hoge Raad, na deze lange gerechtelijke procedure.

Horeca rookvrij vanaf heden 

Doordat de Hoge Raad het besluit van het Gerechtshof heeft bekrachtigd, is een uitzondering van het rookverbod van rechtswege ongeldig. Het rookverbod dient met onmiddellijke ingang in te gaan. Clean Air Nederland eist dat de Minister toeziet op de handhaving van het geldende rookverbod.

Politieke discussie nu overbodig

Het is nu niet langer nodig dat de Eerste Kamer zich nog uitspreekt over het schrappen van de uitzondering voor roken in kleine kroegen. De rechter heeft immers gesproken. D66 heeft hier reeds aan gerefereerd in haar schriftelijke Kamervragen aan de Minister. Wel kan de Kamer zich hard maken voor handhaving! 

Handhaving stevig aanpakken

Elke kroeg die vanaf heden nog de wet overtreedt, dient voor twee weken gesloten te worden bij herhaalde overtreding. Dit kan de Minister eenvoudig regelen, door middel van een brief (aanwijzing) aan het OM. Deze maatregel heeft in veel Europese landen geholpen om de handhaving mogelijk te maken.

Jarenlange rechtszaak

In 2012 is Clean Air Nederland deze rechtszaak tegen de Staat begonnen, met als doel de uitzondering van het rookverbod voor kleine kroegen ongedaan te maken. In hoger beroep werd Clean Air Nederland op 26 maart 2013 door het Gerechtshof van Den Haag in het gelijk gesteld. Het Ministerie van VWS is destijds in cassatie gegaan. Vandaag heeft de Hoge Raad dus geoordeeld dat het Gerechtshof destijds juist heeft geoordeeld. 

Waarom deze rechtszaak

Clean Air Nederland is deze rechtszaak gestart, omdat bleek dat de uitzonderingspositie voor roken in kleine kroegen ertoe leidde, dat de handhaving van roken in de horeca zeer lastig werd. Het was compleet onduidelijk voor bezoekers waar je wel of niet mocht roken. Dit blijkt wel uit de cijfers: nog steeds wordt in bijna de helft van alle kroegen waar wél een rookverbod geldt, gerookt. Clean Air Nederland is in deze rechtszaak ondersteund door KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en het Longfonds.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):