donderdag, 21. augustus 2014 - 22:57 Update: 22-08-2014 8:45

RSJ:vondelingenkamers niet via nieuwe wetgeving verbieden

Vondelingenkamer geen toereikende oplossing
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Ongewenst zwangere vrouwen moeten tijdens hun zwangerschap vroegtijdige en laagdrempelige hulp kunnen krijgen. Ook moet de overheid overwegen om vertrouwelijk bevallen mogelijk te maken. Dit concludeert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) na bestudering van de problematiek rond de vondelingenkamer.

De RSJ ziet voorlopig niets in nieuwe wetgeving om de vondelingenkamers te verbieden, omdat de achterliggende oorzaken van de problemen daarmee niet worden weggenomen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de RSJ onlangs om advies gevraagd omdat er particuliere plannen bestaan om ‘vondelingenkamers’ te openen. Uit eerdere antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer blijkt dat de staatssecretaris Teeven niets voelt voor het anoniem kunnen afgeven van een pasgeboren baby in een vondelingenkamer.

De RSJ beantwoordt in zijn advies de vraag hoe de overheid om moet gaan met het probleem waarvoor de vondelingenkamer als oplossing is gedacht. Ook kijkt de RSJ, op verzoek van de staatssecretaris, of de veiligheid en belangen van kinderen in een zogenaamd particulier babyhuis voldoende gewaarborgd zijn. In een babyhuis wordt een kind, al dan niet in gezelschap van de moeder, tijdelijk opgevangen door babyhuisouders en vrijwilligers.

Nadat bekend werd dat het plan bestond om op particulier initiatief vondelingenkamers te openen, is discussie ontstaan over de vraag of het openen van een vondelingenkamer wenselijk is en of het in strijd is met nationale en internationale regelgeving. De verwachting is dat begin september twee vondelingenkamers worden geopend waar baby’s anoniem kunnen worden achtergelaten.

Provincie: