vrijdag, 21. februari 2014 - 16:15 Update: 03-07-2014 0:41

Rutte vindt dat geweld Oekraïne niet onbestraft kan blijven

Foto van premier Rutte | Min. Alg. Zaken
Foto: Min. Alg. Zaken
Den Haag

‘De beelden uit Oekraïne zijn gruwelijk en laten niemand onberoerd. Het is van het allergrootste belang dat deze barbarij stopt en nieuwe geweldsincidenten uitblijven’, zei de minister-president vrijdag na afloop van de ministerraad.

Rutte vindt het hoopgevend dat de contouren van een akkoord zichtbaar worden, maar benadrukt dat het vervolgens wel moet standhouden. ‘Alle partijen moeten zich eraan houden, zodat duurzame rust en vertrouwen kunnen terugkeren’, aldus Rutte.

Nuclear Security Summit
In de ministerraad is ook gesproken over de NSS. De voorbereidingen voor de top van volgende maand zijn in volle gang. Op 17 februari was de premier bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor een bijeenkomst over één van de Nederlandse speerpunten: nucleair forensisch onderzoek. Rutte is zeer positief over het bezoek aan het instituut: ‘Nederland heeft met het NFI wereldklasse in huis, en neemt het voortouw om de internationale samenwerking op dit terrein te bevorderen’.

Bezoek aan David Cameron
De minister-president brengt later vandaag een bezoek aan zijn Britse ambtsgenoot Cameron. Ze zullen voornamelijk spreken over de Europese agenda: de versterking van de interne markt, het Europese klimaat-, energie- en industriebeleid, en de Europese Verkiezingen.

Olympische Spelen
Op dinsdag 25 februari worden de medaillewinnaars ontvangen door Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de minister-president. Rutte ziet hier zeer naar uit: ‘Geweldige prestaties, echt grote klasse’.