maandag, 26. mei 2014 - 12:00 Update: 03-07-2014 0:35

Studenten zijn steeds blijer met hun opleiding

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat studenten steeds blijer zijn met hun opleiding, zo concluderen de Vereniging Hogescholen en de VSNU (Vereniging van Universiteiten) maandag.

Van de universitaire studenten is meer dan 80 procent tevreden tot zelfs zeer tevreden. Onder HBO-studenten is dat bijna 70 procent (69,8%).  De jaarlijkse enquête werd gehouden onder 125.000 hbo'ers en 232.667 universitaire studenten. Het gaat bij het onderzoek er vooral om hoe de student de studie ervaart. Sinds 2011 wordt de ervaring van de studenten op het hbo steeds positiever, alhoewel de studenten dit jaar iets minder positief waren over de sfeer op hun opleiding. Dolf de Wit van de Vereniging Hogescholen kan de tevredenheid wel verklaren. Tegen Spits zegt hij: 'De laatste jaren hebben we een verschuiving gezien naar een intensivering van het onderwijs, zeker in de eerste jaren van de opleiding. Dat betekent dat er meer contacturen zijn, meer begeleiding. Daar merken studenten natuurlijk iedere dag iets van en dat is voor ons een deel van de verklaring.'

HBO-studenten

Uit de NSE 2014 blijkt dat HBO-studenten vooral (zeer) tevreden zijn over ‘de inhoud van hun opleiding’ (69,1%). Het gaat dan om bijvoorbeeld het niveau van het onderwijs, de gehanteerde werkvormen, de kwaliteit van het studiemateriaal en de aansluiting van de onderwijsinhoud bij de actualiteit. Ook over de ‘verworven algemene vaardigheden’, denk aan een kritische houding, probleemoplossend vermogen, samenwerken en communicatieve vaardigheden, is 64,6% van de studenten (zeer) tevreden.

Belangrijk is ook de toegenomen waardering van studenten over hun ‘docenten’. Ruim 57% is daarover (zeer) tevreden. Het gaat dan om zaken als de inhoudelijke deskundigheid, de kwaliteit van de feedback en de didactische kwaliteiten. Vorig jaar was dat percentage 56,6%. Bijna 30% is neutraal, 12,9% is (zeer) ontevreden.

Kritiek is er ook. Deze richt zich vooral op ’informatie vanuit de opleiding’ (46,3%), ‘toetsing en beoordeling’ (48,5%) en ‘studiebegeleiding’ (49,8%). Wel moet worden opgemerkt dat deze thema’s alle drie ten opzichte van 2013 beter scoorden.

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen over de uitkomsten van de enquête. 'De mening van de student over zijn of haar de studie is belangrijk voor het hbo. Het houdt de hogescholen scherp. Het is, gelet op de uitkomsten van de enquête van dit jaar, goed om te constateren dat de hogescholen kennelijk op de goede weg zitten om merkbaar de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen.'

Universitaire studenten

Universitaire studenten waren altijd al tevreden. Uit de enquête dat blijkt 80,3% van de studenten op de universiteit  in het algemeen tevreden tot zeer tevreden is met zijn opleiding. Bovendien zou 80,6% van de studenten zijn of haar opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2013. Studenten zijn het meest positief over de universitaire studieomgeving, de groepsgrootte en opgedane stage-ervaring. De tevredenheid van studenten over de informatievoorziening, kwaliteitszorg en studieomgeving is het meest gestegen ten opzichte van 2013. Op geen van de criteria is een negatieve verschuiving te zien in de beoordeling.

 

Categorie:
Tag(s):