woensdag, 21. mei 2014 - 12:50 Update: 03-07-2014 0:36

Teamchef Almelo overgeplaatst

Foto van agent | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Almelo

De politie heeft een teamchef in Almelo overgeplaatst na diverse acties in het kader van contextgedreven politiewerk, die de grenzen van de wet opzochten en schade toebrachten aan de samenwerking met externe partners.

Dit deed zij zonder overleg met de leiding en ketenpartners. Er vindt intern onderzoek plaats naar of het gevolgde beleid in het team strookt met bestaande afspraken en regelgeving.

De politie neemt met kracht afstand van de persoonlijke interpretatie van een journalist van TC Tubantia, waarin gesuggereerd wordt dat de politie de mond van de betrokken chef snoert en er geen ruimte is voor persoonlijke initiatieven. Districtschef Janny Knol maakte in het gesprek met de betreffende journalist duidelijk dat in de politie-organisatie ruimte is voor creativiteit en experimenten.

De nationale politie is immers lokaal ingebed en werkt aan lokale problemen en houdt rekening met de couleur local; in die zin ondersteunt de leiding van de eenheid Oost-Nederland van harte het concept van contextgedreven politiewerk. Daarbij moet rekening worden gehouden met wettelijke grenzen en onze ketenpartners (openbaar ministerie en burgemeester als bevoegd gezag).

De bewuste teamchef heeft in die zin zonder overleg grenzen verkend en dat heeft geleid tot schade aan de samenwerking met bijvoorbeeld onze partners.

De teamchef is overigens niet ontslagen, zoals in het artikel wordt gesuggereerd. Zij krijgt een vergelijkbare functie zodat de politie gebruik kan blijven maken van haar kwaliteiten, alleen deze functie ligt buiten Almelo.

Provincie: