zaterdag, 19. april 2014 - 19:48 Update: 03-07-2014 0:37

Tekort dreigt aan seniorenwoningen

Foto van bel in flat | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit een enquête van de NOS onder 163 woningcorporaties blijkt dat er straks onvoldoende geschikte woningen zijn voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen maar ook zorg nodig hebben.

Deze ouderen moeten in de toekomst eerder verhuizen naar een huis dat daar geschikt voor is. Dit schrijft de NOS zaterdag. Maar er zijn straks niet voldoende geschikte woningen voor al deze ouderen.

De helft van de woningcorporaties verwacht dat er over 5 jaar al een tekort is aan schikte seniorenwoningen, tenzij wordt geinvesteerd. En driekwart van de ondervraagde corporaties zegt dat ouderen niet zo maar in hun woning kunnen blijven wonen als dat huis moet worden aangepast. En meer dan de helft van de corporaties denkt dat de gemeenten minder geld beschikbaar hebben om deze aanpassingen te doen en daarom bijvoorbeeld minder snel trapliften plaatsen.\

Marc Calon voorzitter van de vereniging van woningbouwcorporaties Aedes zegt hierover tegen de NOS: 'Ook corporaties hebben steeds minder geld voor aangepaste huizen. Door de sluiting van huizen en de vergrijzing komt er wel een grote grijze golf op ze af. We kunnen simpelweg niet al die huizen gaan aanpassen. En dan heb je ook nog voldoende geschikte woningen nodig voor andere huurders, zoals gezinnen. Dat is al met al een moeilijke opgave.'

Probleem is ook dat er over vijf jaar al een tekort is aan geschikte seniorenwoningen, zo verwacht de helft van de corporaties. Ze hopen dat gemeenten samen met hen investeren in genoeg aangepaste woningen, maar ze betwijfelen of dat gebeurt.

Provincie: