dinsdag, 4. februari 2014 - 15:44 Update: 03-07-2014 0:43

Voor tienduizenden guldens cash gevonden in afval Stadsdeel Zuid

Foto van bankbiljetten gulden | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Stadsdeel Zuid in Amsterdam is op zoek naar de eigenaar van 46.000,- gulden in contanten. Dit heeft het stadsdeel dinsdag in een brief aan de deelraad laten weten.

De 46.000,- gulden werd door een medewerker van een bedrijf, dat door het stadsdeel was ingehuurd om het afval af te voeren, aangetroffen in door het stadsdeel Zuid afgedankt meubilair, waaronder houten kasten.

Vier geldkisten
Tijdens het samenpersen van de inhoud van de afvalcontainer kwamen vier geldkisten tevoorschijn waar gezamenlijk voor 46.000,- gulden aan contanten zat. Deze medewerker heeft dit op 13 januari aan het stadsdeel gemeld.

Op zaterdag 11 januari is er bij afvalscheidingstation HVC in Hoorn een geldbedrag in guldens aangetroffen dat mogelijk afkomstig is uit afgedankt meubilair dat eerder stond opgeslagen in het voormalige stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen.

De houten kasten waren afkomstig uit kantoren van de voormalige stadsdelen Buitenveldert, De Pijp, Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Zuideramstel en de huidige kantoren President Kennedyplantsoen en Tripolis.

Het is niet bekend waar het geld vandaan komt. Wat wel duidelijk is dat het om geld gaat dat stamt van vóór de invoeringsdatum van de euro, te weten 1 januari 2002. Stadsdeel Zuid mist geen geld.

Als het zou gaan om geld dat op frauduleuze wijze is weggewerkt bij elkaar gespaard o.i.d. in de ambtelijke organisatie, dan zou dit plaats hebben gevonden voor 1 januari 2002, en dus in de voormalige stadsdelen Oud Zuid of Zuideramstel, of zelf nog daarvoor in de zelfstandige stadsdelen Buitenveldert, Rivierenbuurt, De Pijp en Zuid, adressen respectievelijk Zwaansvliet, Koninginneweg, Karel du Jardinstraat, President Kennedyplantsoen en Pieter Aertsstraat.

Aangifte
Op 13 januari heeft HVC aangifte gedaan van de geldvondst bij de politie in Hoorn en op 15 januari heeft Stadsdeel Zuid aangifte gedaan bij de politie in Amsterdam. Op 3 februari heeft een deurwaarder in opdracht van de Gemeente Amsterdam beslag gelegd op het geld en is het overgebracht naar Brinks waardenopslag.

Bij telling van het geld is er een bedrag van 46.000 gulden aangetroffen. HVC heeft hierbij volledige medewerking verleend en hierbij aan de deurwaarder verklaard dat het niet zeker is of de geldkistjes, waarin het geld werd aangetroffen, afkomstig zijn uit het afval dat aangeleverd is door Stadsdeel Zuid. ‘Getracht zal worden de herkomst van het geld te achterhalen’, aldus stadsdeel Zuid.