vrijdag, 8. augustus 2014 - 8:13 Update: 08-08-2014 12:05

Timmermans:kabinet doordrongen van ernst situatie Irak

Dodental Nederlanders MH17 verhoogd naar 195
Foto: RVD
Den Haag

Het kabinet is doordrongen van de ernst van de situatie in Irak en houdt voortdurend contact met de meest betrokken spelers. Dat schrijft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De nood van de nieuwe groepen vluchtelingen is bijzonder hoog en verdient onmiddellijke aandacht. Via diplomatieke kanalen in binnen- en buitenland dringt het kabinet hier met stelligheid op aan. Het kabinet steunt het verzoek van Frankrijk om de situatie in Irak in de VN Veiligheidsraad te bespreken. De Nederlandse ambassade in Caïro staat over de situatie in contact met vertegenwoordigers van de Arabische Liga’, stelt Timmermans. 

‘Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is gesproken met de Iraakse ambassadeur, om de Nederlandse zorgen over te brengen. De Iraaks ambassadeur gaf aan dat de Iraakse regering interne geschillen met de Koerden terzijde schuift en samen optrekt, maar gaf toe dat dit op dit moment onvoldoende was en vroeg om internationale steun om de situatie onder controle te kunnen brengen’, aldus Timmermans.

De internationale gemeenschap is unaniem in haar afkeuring en veroordeling van de daden en methoden waarvan IS(IS) zich bedient. Naar aanleiding van het recente geweld in en rond Sinjar spraken de VN Veiligheidsraad en de EU reeds sterke veroordelingen uit, waarin specifiek het lot van minderheidsgroeperingen als de Yezidi’s en de christenen worden genoemd. De Arabische Liga liet eerder al weten het optreden van IS(IS) in Irak sterk te veroordelen.

Ondanks de schrijnende situatie waarin de vele ontheemden zich bevinden is er volgens Timmermans op dit ogenblik geen gebrek aan humanitaire fondsen. Saoedi-Arabië heeft op 1 juli 2014 een bijdrage van 500 miljoen USD beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de Iraakse crisis, te kanaliseren via de Verenigde Naties. De Saoedische ambassadeur in Washington heeft verklaard dat de bijdrage bestemd is voor alle Irakezen, ongeacht religie, sekte of etniciteit. Vanwege deze bijdrage is het huidige VN-noodhulpverzoek met ca. 200 miljoen USD overgefinancierd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):